opole.dev #6
materiały do pobrania

Od prostych sieci do GPT: Podróż przez wyzwania techniczne i etyczne w AI

Autor: Wojciech Szczepański. Prosimy o nierozpowszechnianie prezentacji. Prezentacja wyłącznie do użytku niekomercyjnego.